TIN TƯC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2022
Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Sáng ngày 22/12/2022, vào lúc 08:30 tại Hội trường, Văn phòng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt - Tầng 5, Toà nhà Sunsquare, 21 Đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Đại hội đồng được diễn ra với mục đích: Miễn nhiễm & bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Thay đổi lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Miễn nhiệm & bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 có sự tham gia của Bà Nguyễn Thuỳ Thương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Đào Đức Việt - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty; Bà Đào Thị Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý và toàn thể các quý cổ đông CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt. 


Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Trực tiếp điều hành Đại hội là Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên là Bà Nguyễn Thuỳ Thương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Ông Đào Đức Việt - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty; Bà Đào Thị Thanh Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty.


Bà Nguyễn Thuỳ Thương (Ở giữa); Ông Đào Đức Việt (Bên trái); Bà Đào Thị Thanh Hà (Bên phải)

Nhằm giúp Đại hội ghi chép Biên bản và tổng hợp kết quả biểu quyết, Ban Thư ký theo đề cử của Chủ toạ gồm 2 thành viên là bà Phạm Kim Hoa - Trưởng Ban và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên.


Bà Phạm Kim Hoa - Trưởng Ban Thư kí

Ban Kiểm phiếu nhằm giúp Đại hội trong việc kiểm phiếu thông qua các nội dung trong chương trình đại hội gồm 3 thành viên là bà Vũ Hoa Mai - Trưởng ban; bà Bùi Thị Khánh Huyền - Thành viên và bà Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên.


Bà Vũ Hoa Mai - Trưởng ban Kiểm phiếu

Các thành viên trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát là ông Lê Việt Đức - Thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát.


Ông Lê Việt Đức - Thành viên Hội đồng quản trị


Ông Phạm Minh Ngọc - Trưởng Ban Kiểm soát

 

Sau quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã diễn ra đúng theo chương trình và thành công tốt đẹp.

trong News
TIN TƯC
LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT & CÔNG TY CỔ PHẦN TREVI EDUCATION
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022