CBTT sau giao dịch của Cổ đông là người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 30/8/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc Tổng giám đốc Đào Đức Việt tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

30/8/2022

Đọc thêm

CBTT Báo cáo tình hình Quản trị công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 31/7/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố Báo cáo tình hình quản trị của Công ty 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

31/7/2022

Đọc thêm

CBTT trước giao dịch của Cổ đông là người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 25/7/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc mộtcổ đông là người nội bộ chuẩn bị tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

25/7/2022

Đọc thêm

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 24/6/2022,  Sở GDCK Hà Nội chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt bằng văn bản như sau

05/7/2022
Đọc thêm

Thông báo Trí Việt đại diện Nhà đầu tư ký gửi chứng khoán tại VSD

Ngày 13/6/2022,  Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt thông báo làm đại diện cho các cổ đông  thực hiện Ký gửi chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

13/6/2022
Đọc thêm

CBTT Về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa - Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt

Ngày 9/6/2022, UBCK Nhà nước đã nhận được hồ sơ thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt ở mức 0% đầy đủ, hợp lệ.....

9/6/2022

Đọc thêm

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt 

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt như sau:

11/5/2022

Đọc thêm

CBTT sau giao dịch của Bà Nguyễn Thùy Thương Cổ đông liên quan tới người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 9/5/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc bà Nguyễn Thùy Thương tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

9/5/2022

Đọc thêm

CBTT sau giao dịch của một số Cổ đông liên quan tới người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 6/5/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc một số cổ đông liên quan tới người nội bộ đã tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

6/5/2022

Đọc thêm

CBTT danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán

Ngày 29/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt trên hệ thống giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

29/4/2022

Đọc thêm

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt 

CBTT về Nghị Quyết HĐQT - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt như sau:

29/4/2022

Đọc thêm

CBTT về Nghị Quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt   

Ngày 29/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 như sau:

29/4/2022

Đọc thêm

CBTT Quyết định xử phạt Hành chính về lĩnh vực Thuế đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt nhận được quyết định xử  phạt Hành chính về lĩnh vực Thuế do Chi cục Thuế quận Cầu Giấy xử phạt. Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về quyết định này như sau:

28/4/2022

Đọc thêm

CBTT trước giao dịch của một số Cổ đông liên quan tới người nội bộ - Công ty Cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt

Ngày 25/4/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc một số cổ đông liên quan tới người nội bộ chuẩn bị tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

26/4/2022

Đọc thêm

CBTT về việc hoàn tất công ty đại chúng

Ngày 13/04/2022 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 2014/UBCK-GSĐC chấp thuận đăng ký Công ty đại chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt. Theo quy định của Luật Chứng khoán Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về việc trở thành Công ty Đại chúng như sau:

15/4/2022

Đọc thêm

BCTC đã được kiểm toán năm 2021 - Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Trí Việt

Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt công bố thông tin về BCTC năm 2021 như sau:

13/4/2022

Đọc thêm