Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt xin thông báo Quý cổ đông về việc hoàn tất đăng ký công ty đại chúng  với Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước theo Công văn số 2014/UBCK-GSĐC, với các thông tin cụ thể như sau:

I.       Thông tin về Tổ chức phát hành

1.      Tên Công ty:                       CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

2.      Tên tiếng anh:                     Tri Viet Group.,JSC

3.      Trụ sở chính:                       A15, tầng 1 tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

4.      Điện thoại:                          0983312830

5.      Giấy chứng nhận ĐKKD:    Giấy Chứng nhận ĐKKD số 0106182582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 20/05/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 02 tháng 11 năm 2020.

6.      Vốn điều lệ:                        32.000.000.000 (Ba mươi hai tỷ) đồng

7.      Vốn thực góp:                     32.000.000.000 (Ba mươi hai tỷ) đồng

8.      Số tài khoản:                       21110002668988  Tại ngân hàng BIDV – CN Hà Nội

II.    Thông tin về cổ phần:

1.               Tên cổ phiếu:           Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt

2.               Mệnh giá:                10.000 (Mười nghìn) đồng

3.               Loại cổ phần:           Cổ phiếu phổ thông

4.               Tổng số cổ phiếu đã phát hành:

-      Cổ phiếu phổ thông: 3.200.000 cổ phiếu

5.             Tổng giá trị cổ phiếu đã phát hành: 32.000.000.000 (Ba mươi hai tỷ) đồng

6.             Số lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ: 0 cổ phiếu  (chiếm 0% Vốn điều lệ)

7.             Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8.             Thông tin về điều kiện chuyển nhượng

-       Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 3.200.000 cổ phiếu (chiếm 100% Vốn điều lệ)


Download CBTT: https://drive.google.com/file/d/1cxYQ7EQxPlYrapYU5_OtaclbzVUQxlZl/view?usp=sharing 

Download Văn bản UBCK: https://drive.google.com/file/d/1_0PPcBjC0M8ECKQJJZoEKz_GO9LzHwWm/view?usp=sharing