CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TRÍ VIỆT

Trụ sở chính: A15, tầng 1, tòa nhà Home City số 177 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

Điện thoại 024 73075789 Website: https://trivietgroup.edu.vn

Ngày 6/5/2022, Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Trí Việt công bố các thông tin liên quan tới việc một số cổ đông liên quan tới người nội bộ đã tiến hành các giao dịch liên quan như sau:

Công bố thông tin sau giao dịch của Ông Trịnh An Phong:  https://drive.google.com/file/d/1_8YffKQrDBgW5t6f4WLitIeB8MP_QtKU/view?usp=sharing

Công bố thông tin  sau giao dịch của Bà Trịnh Thị Thu Phương:  https://drive.google.com/file/d/1DkCOnOlq-kokGK_oC-l-7DCQiM4v3xfa/view?usp=sharing

Công bố thông tin  sau giao dịch của Công ty Cổ phần Đầu tư và tư vấn IB PLUS:  https://drive.google.com/file/d/1h80jv3Jkgwv3CqDdBmHwTe8UHJFbXhFO/view?usp=sharing

Công bố thông tin sau giao dịch của Ông Nguyễn Đức Thanh: https://drive.google.com/file/d/1DdgancIhQxLZDXosmcIWH5vXeEtL-5ol/view?usp=sharing

Công bố thông tin sau  giao dịch của Ông Trịnh Văn Liêm:  https://drive.google.com/file/d/12aclzSG_JIqeGoZfTb0DaTPGOaZBiEJc/view?usp=sharing

Công bố thông tin sau giao dịch Bà Hoàng Thị Thi: https://drive.google.com/file/d/1Kr1FURQYWdATV2pFG_YgGPSEKuFf5K5q/view?usp=sharing

 Công bố thông tin sau giao dịch của bà Dương Thị Nhan:  https://drive.google.com/file/d/1y56fh4kFtO7dtc1bR4g-ivExMGytF0-x/view?usp=sharing