Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt Phiên bản hệ thống 15.0-20211006

Thông tin về Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Trí Việt instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Web OpenEduCat
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Schedule employees' meetings
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn